DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest

Den røde snor blev klippet ved indvielsen af det nye pilotanlæg til at fjerne genstridige medicinrester. Foto: Søren Braad Andersen.

Vandet løber på unikt pilotanlæg, der fjerner medicinrester i spildevand

Der blev i dag drejet på hanerne til et nyt pilotanlæg i Gødstrup, som skal fjerne medicinrester, mikroforureningsstoffer og svært omsætteligt organisk materiale fra spildevandet, inden vandet igen ledes ud i vandkredsløbet. Anlægget er det første af sin slags i verden.