Visionen for Psykiatrien i Region Midtjylland indeholder tre fokusområder; "Bedre behandling", og "Længere liv" til "Flere med psykisk sygdom".

  • Bedre behandling indeholder et fokus på specialiseret behandling, velfunderet forskning, patienterne hovedaktør i eget liv samt inddragelse af patienternes netværk.

  • Længere liv skal opnås ved at nedbringe overdødelighed blandt personer med psykisk sygdom, blandt andet ved at forstærke samarbejdet mellem somatik og psykiatri.

  • Længere liv til flere med psykisk sygdom handler om at nå ud til flere personer, som har brug for diagnostik, behandling og rådgivning om psykisk sygdom. Det skal blandt andet ske ved at blive bedre til at behandle, men også ved at blive mere effektiv, inden for de gældende rammer og vilkår.