Det tredje øje er en kontrolfunktion, der er ansat af Region Midtjylland. I forhold til psykiatri projektet, som er finansieret af Region Midtjylland, er Cowi A/S valgt som tredje øje.

Det tredje øjes funktion er på vegne regionsrådet at kontrollere processen i psykiatrien for DNV Gødstrup. Funktionen vurderer kvartalsvis byggeriets fremdrift, økonomistyring og risici i forhold til det planlagte, og rapporterer ligeledes kvartalsvis herom til regionsrådet.