Visionen for Psykiatrien i Region Midtjylland er et grundlæggende fundament for byggeriets vision.

Bygningerne og omgivelserne for psykiatrien på DNV-Gødstrup skal være et sted, hvor patienter, pårørende, personale og netværk føler sig godt tilpas. Bygningerne skal rumme stor ambulant aktivitet, samt både korte og meget langvarige indlæggelser. Bygninger og omgivelser skal give følelsen af tryghed og bedst mulig sikkerhed for patienter og personale.

Patienter og personale skal opleve, at de trives i det fysiske miljø. Kommunikation og socialt samvær skal have optimale vilkår, da disse er afgørende for kvalitet og effektivitet i behandling.

Bygningerne skal understøtte specialiseret, effektiv og ressourceoptimal behandling. Derudover skal forskning og uddannelse være i fokus. Udformningen skal fremme psykiatriens samarbejde og integration med de somatiske specialer.

Bygningerne skal, på en positiv måde, danne rammerne for nødvendige handlinger under hensyntagen til lov om tvang i psykiatrien. Bygningerne skal indrettes, så de virker angstdæmpende og mindsker antallet af konflikter.          

Fleksibilitet i de fysiske rammer er afgørende for at psykiatriens aktiviteter til enhver tid har optimale vilkår for at virke og udvikle sig i takt med tidens ønsker, de kliniske muligheder og konkrete behov.