De regionalpsykiatriske funktioner i Holstebro og Herning samles i DNV-Gødstrup. Derved vil specialerne voksenpsykiatrien og den ambulante del af børne-/ungdomspsykiatrien i fremtiden blive samlet som naboer under samme tag og med fælles indgang med somatikken.

Der bygges ca. 13.000 m2 psykiatrisk hospital med en totalramme på cirka 380 mio. kr. Byggeriet står færdigt i 2021.

Psykiatrien ligger som en forlængelse af det somatiske hospital og kobler sig på somatikkens flow både i kælder, stue og 1. sal.

På stueetagens foyer er der koblet tre sengeafdelinger, der er opbygget som rektangulære bygninger med hver fire gårdrum. 

Gårdhaverne har forskellig karakter, idet nogle gårdhaver er aktive rum, mens andre har fokus på ro og sansestimuli. Alle sengestuer er orienteret mod det omkringliggende landskab.

På stueplan er der endvidere en sportshal, multiaktivitetsrum, kreativt værksted samt sanserum.

Kontorer og samtalerum er placeret på 1. sal. Samtalerummene er placeret i nærhed til de to centrale opholdszoner for henholdsvis voksne samt børn og unge.