Patientsikkerhed drejer sig om at designe bygninger og processer på en måde, der sikrer indbyggede barrierer for fejl og utilsigtede hændelser. Risikoen for at skade patienterne, mens de opholder sig på hospitalet, skal minimeres i videst muligt omfang.

I forbindelse med de fysiske rammer har følgende faktorer en afgørende betydning for patientsikkerheden:

  • Gennemtænkt logistik
  • Etablering af det ”sterile cockpit” (så lidt samtale som muligt, og kun det mest nødvendige, når der foregår sikkerhedskritiske procedurer)
  • Barrierer mod afbrydelser
  • Standardisering (rum, indretning, udstyr mv.)
  • Faldsikring (lys, farver, gulvbelægning, enestuer, badeværelser mv.)
  • Støjreduktion (loftplader, gulvbelægning, vægflader, udstyr, adskille personalerum fra professionelle faciliteter mv.)
  • Fremtidssikring af rum (hvordan ser medicinrummet f.eks. ud om 10 år)
  • Beskyttelse mod selvmord (sikring af vinduer, altaner, valg af inventar, betingelser for overvågning mv.)
  • Enestuer (nedsat risiko for infektion og fald, bedre bed-side undersøgelser, tydeligere patientkommunikation mv.)
  • Rengøringsvenligt inventar og udstyr

Patientsikkerhedsperspektivet medtænkes i DNV-Gødstrup i både design og byggeproces. I arbejdet hermed indgår risikomanagere, der i det daglige arbejde er tilknyttet afdelingen Kvalitet og Udvikling, som i Hospitalsenheden Vest varetager dette område og herunder også sikrer en proaktiv indsats.