Patientens hospital

 • Fokus på funktionalitet således, at patientflowene kan optimeres gennem korteafstande i tid og rum
 • Nærhed af de nødvendige diagnostiske faciliteter
 • At de logistiske løsninger understøtter patientflow
 • Patientsikkerhed er i højsædet
 • Patientforløbene er tilrettelagt på en optimal måde og skal understøttes af teknologi og bygninger
 • Overskuelighed understøttes
 • At ankomstveje sikrer god tilgængelighed til det samlede kompleks
 • Patienttransporter sker i behagelige og adskilte miljøer
 • Hensigtsmæssige og logiske sammenhænge mellem akuttransporter og bygningsmassen
 • Hensigtsmæssig og logisk adskillelse af akuttransporter, forsyninger, patienter og personale samt offentlige transportmidler.

Effektivt

 • At de fysiske rammer er indbydende og imødekommende
 • At bygningsmassen besidder fremsynede arbejdsmiljømæssige kvaliteter
 • At indretningsmiljøer besidder generelle kvaliteter, der giver mulighed for individuel kreativitet, ro og fordybelse samt understøtter faglige og sociale relationer
 • At sammenhænge mellem funktioner i hospitalet bidrager til en effektiv udnyttelse af ressourcer
 • Teknologiske kommunikationsfaciliteter skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til opgavevaretagelsen, så det understøtter nærvær og samarbejde

Konkurrencedygtigt

 • At byggeriet i sin struktur skal synliggøre, at hospitalet er et lærings- og forskningshospital
 • At de fysiske rammer skal medvirke til at give patienter, pårørende og medarbejdere en god oplevelse

Kvalitetsbevidst

 • At de rigtige materialer er valgt, under hensyn til såvel hygiejne, vedligehold, slid og design i forhold til ønsket om en helende arkitektur og en høj patientoplevet kvalitet
 • Fokuserende på trivsel
 • At der er rart at være for patienter, pårørende og ansatte
 • At bygningerne indbyder til aktivitet
 • At patienter, pårørende og personale trives, og at der er mulighed for både privatliv og fællesskab
 • Der er gode muligheder for at komme ud, og udendørsfaciliteterne er attraktive

Trivsel

 • At der er rart at være for patienter, pårørende og ansatte
 • At bygninger indbyder til aktivitet
 • At patienter, pårørende og personale trives, og at der er mulighed for både privatliv og fællesskab
 • Der er gode muligheder for at komme ud og udendørsfaciliteterne er attraktive.

Inspiration til projektet er bl.a. hentet i rapporten ”Det kommende hospital” af Kim Dirkinck-Holmfeld og Lars Heslet.