Visionen for DNV-Gødstrup består af følgende hovedpunkter:

  • DNV-Gødstrup er patientens hospital
  • Hospitalet er effektivt
  • Hospitalet er konkurrencedygtigt
  • Hospitalet er kvalitetsbevidst
  • Hospitalet fokuserer på trivsel

Uddybning af hovedpunkterne:

  • Gennem sin organisering og tilrettelæggelse af processer sikrer hospitalet sammenhængende og sikre patientforløb med gode patientoplevelser og høj faglig kvalitet. Endvidere er hospitalet overskueligt og let tilgængeligt for patienter, pårørende og personale.
  • Hospitalet opnår gode resultater til glæde for borgere og patienter ved at være en attraktiv og effektiv virksomhed, der kan rekruttere og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere.
  • Hospitalets kultur, nye arbejdsformer og valg af fysiske og teknologiske løsninger understøtter fleksibilitet, nærvær og samarbejde - præhospital, tværsektorielt og med patienten.
  • Hospitalet vil som regionshospital være det foretrukne lærings- og forskningshospital i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen. Hospitalet deler sin viden med omverdenen.
  • Hospitalet sikrer trivsel for patienter og medarbejdere ved at være funderet på evidensbaseret design, helende arkitektur og bæredygtige løsninger.