I mange år har hygiejneorganisationen ved Hospitalsenheden Vest været stærkt engageret i at forebygge hospitalsinfektioner. Dette er bl.a. sket ved udarbejdelse af retningslinjer ved ny- og ombygninger, således at byggeri og indretning understøtter en korrekt infektionshygiejnisk adfærd.

Ud over de helt generelle hygiejniske forholdsregler bl.a. om fokus på håndhygiejne, adskillelse af rent og urent, rengøring, desinfektion og sterilisation, har organisationen også udarbejdet en række anbefalinger, der indgår i planlægning af DNV-Gødstrup. Disse omfatter bl.a.:

  • Sikring af at koldt- og varmtvandstemperaturer ved alle tappesteder overholdes.
  • Ventilationsanlæg, herunder kølesystemer, sikrer tilførsel af frisk luft uden mikroorganismer fra forurenede områder.
  • Affaldssystemer skal sikre personale fra produktionssted og frem til sikker forbrænding.
  • Adgangsveje til eksempelvis forsyningsområder som depoter for sterile og usterile artikler, linned, centralkøkken og affaldsrum skal sikres mod indtrængen af dyr, f.eks. rotter.
  • Patientens vej i sygehuset skal monitoreres kontinuerligt for at sikre smittesporing.
  • Enkel indretning og design med fokus på funktionalitet.
  • De fysiske rammer skal understøtte efterlevelse af de generelle hygiejniske forholdsregler.