Der er udarbejdet en lang række logistik- og teknik-koncepter for forskellige områder i projektet.
Eksempelvis koncept for affald, medicin, wayfinding, kommunikationssystemer osv.

Det enkelte koncept skal sikre det bedst mulige udgangspunkt for driften af hospitalet, når byggeriet står færdigt ultimo 2020.

I koncepterne er indtækt gode arbejdsmiljøforhold, efterlevelse af de hygiejniske standarder, patientsikkerhed og højt serviceniveau, optimering af arealer og optimal anvendelse af medarbejderressourcer.

Koncepterne beskriver eksempelvis 

  • Grundlæggende idéer
  • Forudsætninger
  • Baggrundsfakta
  • Definitioner
  • Teknologi
  • Organisering
  • Konsekvenser
  • Økonomi
  • M.m.