I budgettet afsættes der altid økonomi til fundering. Byggegrundens beskaffenhed afgør, hvilken form for fundering der er behov for.

De udgifter, der er forbundet med pælefunderingen i DNV-Gødstrup, udgør en meget lille andel af det samlede budget.

En eventuel anden placering af hospitalet, hvor byggegrundens beskaffenhed er anderledes end i Gødstrup, ville eventuelt betyde en anden form for fundering.

Det er derfor vanskeligt at afgøre, om en anden placering ville have ændret i budgettet.