I patientens hospital skal der være det antal sengepladser, der er brug for: 409 sengepladser.

Det oprindeligt planlagte antal sengepladser baserede sig på en opgørelse af aktiviteten i 2010 og en fremskrivning til 2018, hvor den stimerede den gennemsnitlige indlæggelsestid til at være 3,5 døgn.

En ny analyse, der baserede sig på aktiviteten i 2013 viste, at den gennemsnitlige indlæggelsestid allerede var nede på 2,9 døgn. Derfor var der grundlag for at tilpasse sengekapaciteten. I DNV-Gødstrup er der flere sengepladser, end der i dag er i Herning, Holstebro og Lemvig tilsammen.

Udover den demografiske udvikling, nye behandlingsmuligheder, ny og forberederet teknologi er der i gennem flere år sket en opgaveglidning i sundhedsvæsnet. Mange patientforløb er konverteret fra stationær indlæggelse til ambulante forløb.

Det forventes, at stadig flere patienter bliver behandlet i dagkirurgisk regi eller via ambulante forløb, ligesom flere sygdomme bliver behandlet hos egen læge eller i borgerens eget hjem.

Der arbejdes til stadighed med et styrket samarbejde med primær sektor, som er en forudsætning for optimale patientforløb på tværs af sektorer.

Kontakt

Får du ikke svar på de spørgsmål, som trænger sig mest på hos dig, er du velkommen til at kontakte:

Kommunikation@vest.rm.dk