I patientens hospital skal der være det antal sengepladser, der er brug for: 409 sengepladser.

Det oprindeligt planlagte antal sengepladser baserede sig på en opgørelse af aktiviteten i 2010 og en fremskrivning til 2018, hvor den stimerede den gennemsnitlige indlæggelsestid til at være 3,5 døgn.

En ny analyse, der baserede sig på aktiviteten i 2013 viste, at den gennemsnitlige indlæggelsestid allerede var nede på 2,9 døgn. Derfor var der grundlag for at tilpasse sengekapaciteten. I DNV-Gødstrup er der flere sengepladser, end der i dag er i Herning, Holstebro og Lemvig tilsammen.

Udover den demografiske udvikling, nye behandlingsmuligheder, ny og forberederet teknologi er der i gennem flere år sket en opgaveglidning i sundhedsvæsnet. Mange patientforløb er konverteret fra stationær indlæggelse til ambulante forløb.

Det forventes, at stadig flere patienter bliver behandlet i dagkirurgisk regi eller via ambulante forløb, ligesom flere sygdomme bliver behandlet hos egen læge eller i borgerens eget hjem.

Der arbejdes til stadighed med et styrket samarbejde med primær sektor, som er en forudsætning for optimale patientforløb på tværs af sektorer.