Den oprindelige plan for ibrugtagningen af hospitalet i Gødstrup i 2017, med mellemflytninger og indflytning i etaper er justeret, så alle hospitalsfunktioner inklusiv psykiatrien flytter ind samlet i marts 2021.

Begrundelsen for at indflytningen er udskudt er blandt andet, at nogle licitationer måtte gå om, hvilket har forlænget licitationsprocessen.

Denne forlængelse har betydet, at perioden mellem etapernes færdiggørelse er minimeret markant, hvorfor man valgte en samlet indflytning.

Ved en samlet indflytning undgår man udgifter til mellemflytninger for ca. 50 mio. kr. 

Kontakt

Får du ikke svar på de spørgsmål, som trænger sig mest på hos dig, er du velkommen til at kontakte:

Kommunikation@vest.rm.dk