Gennem hele processen har der været høj grad af medarbejder- og brugerinvolvering hvilket har betydet, at patienternes sikkerhed også har været i fokus.

Undervejs er rum, deres funktionalitet og indretning testet i Innovationsstalden, hvilket har medvirket til at kvalificere patientsikkerheden på hospitalet.

Patientsikkerhed tænkes med ind i logistiske løsninger og way-finding. 

I DNV-Gødstrup indrettes enestuer med tilhørende toilet og bad, som forventes at betyde:

  • Færre infektioner
  • Bedre barriere mod afbrydelser
  • Færre falduheld  
  • Tydeligere kommunikation med patient og pårørende
  • Undersøgelser og behandlinger kan foregå på stuen.
  • Gode støttemuligheder for patienten, hvilket er med til at forebygge fald

Byggeriet er fleksibelt indrettet og er fremtidssikret, så hospitalet løbende kan tilpasses udviklingen i sundhedsvæsenet.