I dag driver Hospitalsenheden Vest hospital på tværs af tre sygehuse og to sundhedshuse.

Selvom specialer og funktioner i Hospitalsenheden Vest er fordelt så hensigtsmæssigt som muligt, så betyder det alligevel, at en række patienter er nødt til at blive overflyttet mellem hospitalerne undervejs i deres forløb.

Ved at samle funktionerne under samme tag i Gødstrup kan hele patientforløbet foregå samme sted.

Når alle patienterne er i samme hus, kan de rette eksperter komme til patienten og ikke omvendt.

Kontakt

Får du ikke svar på de spørgsmål, som trænger sig mest på hos dig, er du velkommen til at kontakte:

Kommunikation@vest.rm.dk