I dag driver Hospitalsenheden Vest hospital på tværs af tre sygehuse og to sundhedshuse.

Selvom specialer og funktioner i Hospitalsenheden Vest er fordelt så hensigtsmæssigt som muligt, så betyder det alligevel, at en række patienter er nødt til at blive overflyttet mellem hospitalerne undervejs i deres forløb.

Ved at samle funktionerne under samme tag i Gødstrup kan hele patientforløbet foregå samme sted.

Når alle patienterne er i samme hus, kan de rette eksperter komme til patienten og ikke omvendt.