Antallet af sengepladser i sundhedsvæsenet er reduceret væsentligt i takt med, at den gennemsnitlige indlæggelsestid er faldet og nye behandlingsmuligheder er udviklet.

I byggeriet af det nye hospital, er der lagt vægt på en fleksibel indretning, ligesom der er lagt vægt på at standardisere sengestuer, ambulatorierum, operationsstuer, kontorer mv.

Med stor fleksibilitet og standardiserede løsninger er der mulighed for at tilpasse behovet for sengepladser og ambulatorierum mellem de forskellige specialer/afdelinger på tværs af hele hospitalet. 

I DNV-Gødstrup bygges blandt andet 409 sengestuer, 188 ambulatorierum og 26 operationsstuer.