I planlægningen af DNV-Gødstrup er der blevet lagt vægt på, at medarbejderne får bedre muligheder for at udøve deres faglighed til gavn for patienterne.

I bygningens arkitektur er der naturlige skel imellem akut og planlagte patientforløb, og der er naturlige skel imellem indlagte patienter og ambulante/dagpatienter.

Det betyder, at pleje- og behandlingsopgaven omkring indlagte patienter ikke bliver forstyrret af patienter med en ambulant aftale i hånden. Det betyder ligeledes, at de akutte patienter får behandling af medarbejdere, som har blikket ret mod netop det.

Det skaber ro og fokus i en opgave, hvor flow og koncentration skal være i højsædet.

Der bliver arbejdet for at finde de bedst mulige løsninger for akustik og lys i alle rum.

Hospitalet får efter planen 2.400 parkeringspladser – det er 700 flere, end der er tilsammen ved hospitalerne i Herning og Holstebro i dag.

Der er tænkt i flow omkring parkering, indgange, omklædning og udlevering af uniformer. Der bliver taget hensyn til, at det skal være så nemt som muligt for de ansatte.