Styregruppen beslutter, godkender og udstikker retningslinjer for arbejdet indenfor de overordnede mål og rammer.

Formanden er ansvarlig for forelæggelse af overordnede beslutninger vedrørende projektet for Regionsrådet.

Direktøren med ansvar for sundhed i Region Midtjylland er formand for styregruppen.

Styregruppen består af hospitalsledelsen i Hospitalsenheden Vest, Strategi- og planchef, afdelingen for Sundhedsplanlægning og Psykiatrien samt projektsekretariatets ledelse.