Det tredje øje er en kontrolfunktion, der er ansat af Region Midtjylland. Som tredje øje for kvalitetsfondsbyggeriet er valgt Ingeniør'ne.

Det tredje øjes funktion er på vegne regionsrådet at kontrollere processen i kvalitetsfondsbyggeriet DNV Gødstrup. Funktionen vurderer kvartalsvis byggeriets fremdrift, økonomistyring og risici i forhold til det planlagte, og rapporterer ligeledes kvartalsvis herom til regionsrådet.