DNV-Gødstrup projektet involverer en lang række samarbejdspartnere fra rådgivere til andre offentlige myndigheder.

Der er således totalrådgivere for alle 3 etaper, byggeledelse, bygherrerådgiver samt også andre, som i større eller mindre udstrækning bidrager til projektets fremdrift.