Regionsrådet er øverste politiske myndighed i Region Midtjylland og dermed bygherren for DNV-Gødstrup. Regionsrådet træffer alle beslutninger, der ikke er uddelegeret til forretningsudvalget eller administrationen herunder Hospitalsenheden Vest.

Klik her for at komme til Region Midtjyllands hjemmeside, hvor du kan læse mere om Regionsrådet, herunder om medlemmer, møder mv.