Projektsekretariatet er den organisatoriske enhed, som er daglig ansvarlig for gennemførelse af projektet inden for projektets rammer. Projektsekretariatet er den daglige bygherrerepræsentant.

Projektsekretariatet ledes af projektdirektør Asger Schou.