Udvalgets formål er at koordinere tiltag og sikre projektets fremdrift særligt i forhold til spørgsmål af mere teknisk og økonomisk karakter.

Koordineringsudvalget er sammensat af hospitalsdirektøren, Strategi- og planchefen, ledelsen i projektsekretariatet, repræsentanter fra Psykiatri og Social, repræsentanter fra kontor for aktivitets- og investeringsplanlægning i Region Midtjylland samt bygherrerådgiver.