I arbejdet med tilrettelæggelse af det nye hospital har afdelingerne været involveret. Arbejdet hermed har været organiseret i klynger.

En klynge rummer specialer, der har tætte samarbejdsrelationer, og derfor har behov for at være placeret tæt på hinanden.  Klyngerne har været væsentlige enheder ved disponering af patientens hospital, således at der sikres en bygningsmæssig funktionalitet, der medvirker til at sikre et godt patientforløb uanset hvilke specialer, der involveres.