Region Midtjylland er bygherre på DNV-projektet, men har uddelegeret den daglige ledelsesopgave til hospitalsledelsen for Hospitalsenheden Vest (HEV). Direktøren for HEV er samtidig direktør for projektet.

HEV har ansat en projektorganisation, som i det daglige varetager bygherrens funktion.