TV-MidtVest var med, da Tina Windfeld hældte nogle af de første blodprøveglas i bulkloaderen. Herfra kommer de automatisk ind på tracket og sendes til de rette analysemaskiner. (Link til indslaget nederst i artiklen) Foto:Dorthe Gærup Nielsen, kommunikation.

26.05.2021

Blodprøver fra midt- og vestjyske patienter bliver nu analyseret på Regionshospitalet Gødstrup. Den nye fuldautomatiske analysehal står klar – og første opgave er de mellem 1600 og 2000 blodprøver, der hver dag tages hos de praktiserende læger i området.

 

Tirsdag d. 25/5 blev de første blodprøver fra patienter analyseret i den nye fuldautomatiske analysehal i Gødstrup. Dermed er installation og testning af en af de mest komplekse dele af Regionshospitalet Gødstrup færdig, og Klinisk Biokemisk Afdeling kan tage det nye udstyr i brug.

I første omgang er det blodprøver taget hos de praktiserende læger, der havner på det ca. 50 meter lange transportbånd, der binder de fire centrifuger og 16 analysemaskiner sammen.

Men tracket er også koblet op på et rørpostsystem, der med sine 64 stationer giver hurtig og direkte transport af blodprøver fra alle afdelinger på hospitalet og direkte ind i analysehallen.  

 

"Vi har glæder os meget", sagde ledende overlæge i Klinisk Biokemisk Afdeling, Nete Hornung, da hun holdt tale, inden det officielle snoreklip i analysehallen. Foto: Dorthe Gærup Nielsen, Kommunikation.

Fuld automatik skal give stabile, korte svartider

Meningen er 80-90% prøverne slet ikke skal røres af menneskehånd, efter det er blevet sendt afsted med rørposten fra afdelingen eller blodprøvetagningen. Dermed bliver der meget mindre manuel håndtering ift. hvordan prøverne håndteres i Herning og Holstebro.

- Vi har haft fokus på automatisering, fordi det kan give stabile, korte svartider. Stabile og korte svartider betyder nemlig, at læger og sygeplejersker ved, hvornår de kan forvente et svar, og det kan betyde kortere liggetid, især for patienter på Akutafdelingen, forklarer Helle Tanderup Kristensen, der er chefkemiker i KBA og med i styregruppen omkring Analysehallen.

Alt er fuldt automatiseret, fra blodprøven bliver hældt i bulkloaderen eller lander med rørposten og kommer direkte ind på tracket, kommer i centrifugen, får proppen taget af, og bliver sendt til den rette analysemaskine, forsegles igen og kommer i det midlertidige arkivskabe, for til sidst at blive kasseret igennem et hul i gulvet til en container i kælderen.

 

Der var travlhed i analysehallens kontrolrum. Herfra kan medarbejderne holde øje med om maskinerne og tracket kører som det skal. Foto: Dorthe Gærup Nielsen, Kommunikation. 

En stor forbedring for både læger og patienter i Vestjylland

Det er et høj teknologisk hjørne af Regionshospitalet Gødstrup, der denne dag tages i brug, og det kommer til at kunne mærkes både af patienterne og deres læger i Vestjylland.

- Den nye analysehal får stor betydning for den service vi kan levere til vores brugere. Skiftet fra det gamle og slidte udstyr til et helt nyt anlæg i Gødstrup har stor betydning for stabil drift og deraf afledte korte svartider, fortæller Karina Willemoes Ladefoged, der er chefbioanalytiker på Hospitalsenheden Vest.

I første omgang er det de patienter, der får taget blodprøver hos egen læge, der får glæde af analysesvar fra Gødstrup. Samtidig med ibrugtagning af den nye analysehal i Gødstrup er der planlagt to daglige afhentninger af prøver hos de praktiserende læger.  

- Det betyder, at de praktiserende læger får svar på en del af blodprøverne inder lukketid, og dermed har de mulighed for at tage stilling til patientens videre udredning og behandling inden arbejdsdagen slutter, siger Karina Willemoes Ladefoged.

 

For at komme i mål med projektet har Tina Windfeld, Hanne Levring, Lene Frandsen og Hanne Flensborg fra Klinisk Biokemisk Afdeling nærmest været fuld tid i Gødstrup de seneste mange måneder. Foto: Dorthe Gærup Nielsen, Kommunikation.

Se TV-MidtVests indslag fra indvielsen her:

https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/nu-behandler-de-blodproever-i-goedstrup-systemet-er-baade-hoejteknologisk-og-tidsbesparende

Faktaboks

  • Klinisk Biokemisk Afdeling vil i Gødstrup få navneforandring til Blodprøver og Biokemi. 
  • De udførerer ca. 8,7 mio. analyser om året.
  • På Regionshospitalet Gødstrup skal der modtages 4-5000 prøver på tracket alle hverdage, heraf 800-1200 prøver med rørpost fra eget prøvetagningsområde.
  • Blodprøver fra Akutafdelingen sendes med rørpost og modtages efter 2-3 minutter direkte på tracket og sendes til analyseudstyret.