Første stop på brugerrådets rundvisning var den nye analysehal, der allerede er i drift. Her forklarede Tina Windfeldt hvordan blodprøverne kommer op på transportbåndet, og helt automalisk føres til de rette analysemaskiner. Foto: Dorthe Gærup Nielsen, Kommunikation.

23.06.2021

Tirsdag d. 22. juni var Hospitalsenheden Vest brugerråd på besøg i Gødstrup. Her skulle de blandt andet se på det kommende hospital med patienter og pårørendes øjne.

Hvor mange blodprøver analyserer I om dagen? Hvorfor er de fleste vægge hvide? Hvor er der handikap-parkering? 

Spørgsmålene var mange, da Hospitalsenheden Vests brugerråd i går besøgte det kommende akuthospital i Gødstrup. 

For flere af medlemmerne var det nemlig længe siden, de havde været på byggepladsen. Nogle var her sidst, da der var Åbent Hospital i september 2019.  

Derfor udviste de også stor interesse og spørgeiver, da de blev vist rundt i blandt andet analysehallen, operationsafsnittet og på et sengeafsnit. 

Flere af de mest garvede i brugerrådet har nemlig været involveret i flere beslutninger om indretningen af det nye hospital. 

Eksempelvis er de blevet rådspurgt ved valget af farverne på væggene, omkring indkøb af de pårørendesofaer, der giver mulighed for at pårørende kan overnatte - og hvordan parkeringspladserne til kørestolsbrugere skulle placeres.  

- Vi er rigtig glade for brugerrådets input. De er eksperterne i deres eget liv og sygdom - og deres erfaringer og oplevelser er uundværlig viden, når vi skal udvikle vores kvalitet og service, siger Birgitte Ostersen, der er kvalitetschef på Hospitalsenheden Vest

Patientens Hospital 

Sengestuen var et af de steder, der affødte mange spørgsmål til dagens rundviser, Randi Nedergaard-Hansen. Foto: Dorthe Gærup Nielsen, Kommunikation.

Regionshospitalet Gødstrup er bygget på den vision, at det skal være Patientens Hospital. Dette betyder, at der er arbejdet for at organisere og tilrettelægge arbejdsgangene på hospitalet, så de sikrer sammenhængende og sikre patientforløb med gode patientoplevelser og høj faglig kvalitet. Desuden skal hospitalet være overskueligt og let tilgængeligt for patienter, pårørende og personale.

Det var da i den grad også med patienternes øjne, at det nye hospital blev taget i øjesyn, især da turen kom forbi en sengeafdeling. Og spørgsmålene var mange, for kunne farverne på væggene ikke have været lidt varmere? Og hvad med dørene til toilettet, kan de lukkes på klem, så sygeplejersken kan kigge ind, uden at en pårørende kan kigge med?

- Jeg tror, det bliver et fantastisk hospital at gå rundt i. Når man ser bort fra byggerodet, så kan man se at det bliver et flot hospital, som jeg tror, både bliver godt for både patienter, pårørende og for de ansatte, forklarer Allan Bergholt, der er nyudnævnt medformand for hospitalets brugerråd. Han uddyber:

- Særligt i foyeren føles det ikke som et hospital. Der er skifer på gulvet i stedet for linoleum, og mange andre lækre materialevalg der gør, at det ikke virker som et hospital. Jeg har en fornemmelse af, at det bliver et godt sted at være patient.

Ser det med brugernes øjne

Allan Bergholt er nyudnævnt medformand i Hospitalsenheden Vests brugerråd. Sammen med den sygeplejefaglige direktør, udgør han ledelsen i rådet. Foto: Dorthe Gærup Nielsen, Kommunikation.

Den nye medformand, Allan Bergholt, er også næstformand i Parkinsonforeningen. Han har været med i Hospitalsenheden Vests brugerråd siden 2019, og før det var han med til at starte et brugerråd op på Neurologisk Ambulatorium i Holstebro. Han er ikke i tvivl, om at brugerrådet kan gøre en forskel for patienter og pårørende.

- Vi kan være med til at nedbryde barrierer mellem brugere og hospitalet ledelse. Vi ser tingene med andre øjne, og kan være med til at foreslå områder, hvor man kan gøre tingene anderledes, forklarer han og appellerer til at patienter og pårørende kontakter ham eller de andre medlemmer af brugerrådet, hvis de har ris eller ros til hospitalet: 

- Hvis noget er gået galt i mødet med hospitalet, eller der er patienter eller pårørende, der ikke har haft en god oplevelse, så kan de kontakte brugerrådet, for vi kan vi være en direkte kontakt til hospitalets ledelse, forklarer Allan Bergholt.


Når den forestående flytning til Gødstrup er overstået, har brugerrådet en særlig rolle i at holde øje med at de mange tiltag, der skal forbedre patientoplevelsen, også virker som de skal.

- Vi skal se på det hele med brugernes øjne. Fungerer infrastrukturen? Kan man finde vej? Er indkaldelsesbrevene til at forstå? Det skal fungere både for hr. og fru Danmark, for de gamle og for de unge, forklarer han.

 

Fakta om brugerrådet

Hospitalsenheden Vest har haft et brugerråd siden 2014.

De 14 medlemmer holder 6-8 møder om året, hvor de hjælper hospitalets ledelse og medarbejdere med at blive klogere på, hvordan det er at være patient eller pårørende på hospitalet - samt kommer med ideer til, hvordan der bliver skabt bedre patientforløb og givet bedre information til patienter. 

Medlemmerne vælger selv en medformand, der sammen med Hospitalsenheden Vests sygeplejefaglige direktør, Ida Götke, udgør ledelsen af Brugerrådet.

 

Læs mere på brugerrådets hjemmeside