Sådan her så det foyeren i Gødstrup ud, da projektdirektør Carsten Kronborg (til venstre) d. 17/8 2020 kunne byde sin nye højre hånd, viceprojektdirektør Asger Schou velkommen på byggepladsen i Gødstrup. Fra d. 1. april 2020 overtager Asger Schou funktionerne som projektdirektør indtil byggeriet er helt færdigt, testet og afleveret. Foto: Dorthe Gærup Nielsen, Kommunikation.

Fra d. 1. april 2021 skal projektdirektør for DNV-Gødstrup, Carsten Kronborg være projektdirektør for udvikling af campusområde Katrinebjerg i Aarhus efter 8,5 år i Region Midtjylland. 

Tidpunktet for jobskiftet falder sammen med, at byggeprojektet for DNV-Gødstrup nærmer sig sin endelige afslutning med de sidste byggeleverancer til det nye hospital i juni 2021.

- I den bagage, han tager med sig videre, ligger et særligt og udviklet talent for risikoanalyse og konflikthåndtering. Det er talenter, der har tjent Region Midtjyllands ambitiøse kvalitetsfondsprojekter og som har sikret konkrete løsninger og fremdrift, siger koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen.

Endnu mangler de sidste arbejder og afsluttende tests på Regionshospitalet Gødstrup. Overdragelsen fra byggeri til hospital fortsætter uden Carsten Kronborg, men med en mindre justering i den nuværende organisation.

Viceprojektdirektør Asger Schou overtager funktionerne som projektdirektør fra den 1. april 2021. Asger Schou blev senest tilknyttet DNV-projektet i august 2020 efter at han tidligere har været med i at færdiggøre både Det Nye Universitetshospital i Aarhus og den nye akutmodtagelse på hospitalet i Viborg.

- Vi sætter meget stor pris på den store indsats Carsten har givet til Gødstrup-projektet. Men vi har hele tiden vidst – og har stor forståelse for - at Carsten naturligvis skal noget andet, når hans aftale udløber, siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen.

Der er aftalt, at Carsten Kronborg kan bistå projektledelsen efter 31. marts, såfremt det bliver nødvendigt i forhold til de igangværende tvister med entrepriserne på byggepladsen i Gødstrup.

Vil du vide mere?