Denne rørpost-station er bare en af 64, der er installeret på det nye akuthospital i Gødstrup. Når blodprøven er sendt herfra, vil 80-90 % af dem aldrig mere blive berørt af menneskehånd. På billedet ses Mathilde Pedersen fra Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

23.02.2021

Integration af forskellige systemer som rørpost, et 50 meter langt transportbånd og en lang række centrifuger og analysemaskiner skal til sammen give korte og stabile svartider på det kommende Regionshospitalet Gødstrup. Det skal sikre hurtig diagnosticering og dermed mindre vente- og indlæggelsestid for patienterne.

Forestil dig, at du får taget en blodprøve på hospitalet- og at ingen menneskehånd rører ved den - fra den bliver sendt med rørpost til analysehallen og til prøvesvaret tikker ind på lægens computer. Det bliver virkeligheden for 80-90% af de blodprøver, der skal tages på Regionshospitalet i Gødstrup.

Om få måneder skal analysehallen I Gødstrup stå klar til at modtage prøver fra de praktiserende læger i området, og derfor er arbejdet med at integrere de forskellige systemer i fuld gang, og hospitalets kemikere og bioanalytikere er sammen med medicoteknikere og leverandøren ABBOTT i fuld gang med at teste og validere de mange nye maskiner og analyseudstyr.

- Der arbejdes lige nu på at få de sidste udstyr installeret og Klinisk Biokemisk afdeling er i færd med at validerer analyserne. Vi har lavet en delvis overtagelse, for at afdelingen kunne komme i gang med valideringen og dermed sikre at vi når tidsplanen. Vi har omtrent overtaget 75 % af udstyret,  forklarer Mathilde Pedersen fra Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland, der er projektleder på projektet.

- Noget af det spændende er integrationen imellem de forskellige typer udstyr. Det er vigtigt, at der er et samspil imellem udstyr, transportbånd og de processer, der skal udføres. Det er noget nyt i forhold til det, personalet er vant til på de eksisterende hospitaler i Herning og Holstebro, hvor der er tale om enkeltstående analysemaskiner, og man derfor skal flytte prøverne manuelt fra den ene til den anden, forklarer hun. 

 Indkøb og Medicoteknik har været med og drevet processen hele vejen - fra kravene til analysehallen skulle specificeres, over udbud, indgåelse af kontrakt og den efterfølgende planlægning frem til driften kommer i gang.

- Det er spændende at være en del af et projekt som dette, hvor man planlægger og udtænker en løsning på papiret og til sidst står med en færdig og velfungerende analysehal, fortæller Mathilde Pedersen.

For at sikre hastigheden for de livsvigtige prøver, er der etableret rørpost fra akutafdelingen på etagen ovenpå, som sender blodprøven direkte ind på transportbåndet. Samtidig vil prøven få et digitalt mærke, der sikrer, at den kommer foran i køen ved analyseapparaterne. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

"Ikke en revolution, men nyt, moderne og effektivt"

Selvom både hastigheden og kvaliteten af analyserne at prøverne også er i top på de to eksisterende hospitaler i Herning og Holstebro, bliver det alligevel noget helt andet, når de to sygehuse flytter sammen i Gødstrup.

Det er 1. generation af en fuldautomatisk løsning for afdelingen, og det betyder blandet andet nye arbejdsgange og opgaver for personalet, da der nu er afhængigheder imellem de forskellige analyseudstyr og transportbåndets integration med rørposten er vitalt.

- For mig er det fagligt både spændende rent teknisk og i forhold til samarbejdet og samspillet mellem de mange interessenter på projektet. Jeg skal eksempelvis være problemløser i samarbejdet mellem leverandøren, byggeriet, afdelingen og vores egne teknikere og derfor hurtigt kunne sætte mig ind i forskellige problemstillinger, fra problemstillinger vedr. krav til vandkvalitet til kontraktslige uoverensstemmelser og eventuelle konsekvenser for tidsplanerne, forklarer hun. 

Den nybyggede analysehal indeholder 16 nye analysemaskiner og derudover bliver eksisterende analyseudstyr flyttet med fra de gamle hospitaler, alt skal integreres på det samme bånd, fortæller Mathilde Pedersen. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

Byggeplads og corona: Udfordringer har stået i kø

Vi har i Region Midtjylland en allerede en del erfaring med etableringer af fuldautomatiserede analysehaller. Gødstrup bliver det fjerde ud af de fem hospitaler I Region Midtjylland, der får en automatiseret analysehal, men da det er der første barmarksprojekt i regionen, giver det alligevel både særlige fordele og udfordringer.

- Det er en flot analysehal. Her er god plads til udstyret, og det er fordelen, ved at det er et nyt byggeri. Der er tænkt meget på indretning og arbejdsmiljø for personalet. Eksempelvis er overvågningspladserne trukket ud bag glasvægge, for det kommer til at blive støjende i hallen, når det hele er i drift, fortæller Mathilde Pedersen.

Men der har også været udfordringer ved at skulle installere det meget fintfølende udstyr, mens områderne omkring har været en byggeplads. Eksempelvis er det sket, at strømmen er gået uden varsel og at der har været udfordringer med vandforsyningen.

Et kig ind i den helt nye hæmatologiske analysemaskine, som er den første af sin slags i Danmark. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

En anden udfordring har været covid-pandemien, som ramte på et meget uheldigt tidspunkt.

Egentligt var det planen at Analysehallen skulle installeres færdig i løbet af foråret 2020, sådan at valideringen af udstyret kunne starte lige efter sommerferien. Men i marts måned blev Danmark lukket ned på grund af corona-pandemien, og det betød, at de mange udenlandske teknikere ikke kunne gøre arbejdet færdigt. Det betød, at installationen blev sat på pause, sådan at forholdene blev rimelige for vores leverandør og byggeriet fik dermed også ro afsluttet de tekniske installationer.

Derfor glæder Mathilde sig rigtig meget til april 2021, hvor Analysehallen efter planen skal stå klar til at tage imod prøverne fra de praktiserende læger.

- Det bliver en festdag, for så er vi kommet i godt mål. Det er i høj grad afdelingens og leverandørens fortjeneste, de har været gode til at sno sig, når udfordringer i byggeriet eller COVID-pandemien har givet problemer, siger Mathilde Pedersen.

Prøverne fra hospitalets egne afdelinger vil blive analyseret her, når hospitalerne i Herning og Holstebro er flyttet i Gødstrup i efteråret 2021.

Hele processen fra blodprøven tages til den skal bortskaffes og destrueres er gennemtænkt til mindste detalje. Eksempelvis vil prøveglassene automatisk blive kasseret 24 timer efter modtagelsen og vil ske gennem et hul i gulvet til en container i kælderen nedenunder. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

FunFacts om Analysehallen:

 

Transportbåndet i hallen er ca 50 meter langt og kører på trykluft.

Det forbinder de fire centrifuger og 16 nye analysemaskiner derudover vil der blive flytte to maskiner med fra Herning og Holstebro, når hele hospitalet flytter ind.

Samlet set skal der udføres ca. 8,7 mio. analyser om året.

På Regionshospitalet Gødstrup skal der modtages 4-5000 prøver alle hverdage, heraf 8-1200 prøver med rørpost fra eget prøvetagningsområde.

Blodprøver fra Akutafdelingen sendes med Tempus-rørpost og modtages efter 2-3 minutter direkte på båndet og sendes til analyseudstyret.

Ikke akutte prøver, sendes med Swisslog-rørpost, og de kan være op til 15-20 minutter undervejs, inden de rammer båndet i analysehallen.