En mand iført gul sikkerhedsvest, hvid sikkerhedshjelm og sorte håndværkerbukser står ved en spritdispenser ved en lang gang, der er ved at blive sat i stand, for at tage håndsprit. Der hænger tre skilte ved spritdispenseren med forskellige instruktioner og gode råd om Corona.

72 spritdispencere står i øjeblikket rundt omkring på byggepladsen og alle opfordres til at bruge dem for at minske risikoen for smittespredning af coronavirus. Foto: Anne Mette Hansen

20.05.2020

Byggepladsen i Gødstrup har ikke været ramt af corona-virus. Alligevel er håndsprit i massevis, separate frokoststuer og meget mere rengøring bare nogle af de tiltag som Byggeledelsen på DNV Gødstrup har sat i gang for at forhindre en fremtidig spredning af virus på byggepladsen.

72 standere med håndsprit står klar ved indgange, elevatorer, kantinen og andre steder hvor mennesker krydser hinanden på den store byggeplads i Gødstrup, og hundredevis af plakater på flere sprog fortæller om regler og retningslinjer, for at undgå smitte. For midt i en corona-epidemi er målet klar: Ingen skal blive syge af at gå på arbejde.

- Vi tager det her meget alvorlig og følger løbende situationen i samråd med byggeriets parter fx Arbejdstilsynet og gennem arbejdsmiljømøder på byggepladsen. Alle gode råd er velkomne, siger Carsten Kronborg, der er projektdirektør på byggeriet.

Men spritten klarer det ikke alene, for afstand mellem mennesker er ifølge Sundhedsstyrelsen en af de vigtigste faktorer for at begrænse smitte.

Derfor bliver Sundhedsstyrelsens retningslinjer om ikke at være mange personer forsamlet i mindre rum efterlevet, og den store kantine i Skurbyen, som ellers kan rumme 300 personer, bliver nu kun benyttet af små grupper ansatte fra enkelte entreprenører.

Alle andre har fået indrettet midlertidige frokost stuer i de mest færdige dele af byggeriet, hvor de i små faste grupper kan spise frokost i ro og mag. 

Mere rengøring og flere toiletter

Da corona-virus også kan smitte ved berøring af genstande som dørhåndtag, er rengøringspersonalet også kommet på ekstra arbejde.  

De midlertidige pauserum i bygningen rengøres to gange dagligt, og toiletter rengøres løbende og flere gange dagligt. Håndtag på døre og på køleskabe rengøres jævnligt, og det samme gælder paneler på elevatorerne.

- Vi har skruet op for rengøringen og har også Hospitalsenheden Vest eget servicepersonale på opgaven. De er om nogen vant til en høj hygiejne standard, siger Carsten Kronborg.

Derudover er der etableret flere toiletter, faktisk er der nu dobbelt så mange som påkrævet i arbejdsmiljøreglerne, og de har alle vand, sæbe og engangshåndklæder, hvilke er med til at risikoen for smitte ved toiletbesøg minimeres.

Det er alles ansvar

Men coronavirus er lumsk, derfor er det en fælles opgave at begrænse smitten. Alle på byggepladsen har derfor et ansvar for at passe på sig selv og ikke mindst andre i denne situation.  

Derfor er det vigtigt, at hver enkelt entreprenør eller håndværker tager ansvaret for at overholde de retningslinjer, der er sat op for god håndhygiejne, for oprydning og for at holde afstand til andre mennesker både i arbejdet, til møder, i elevatorer og gangarealer og i pauserne.

- Vi har sat rammerne ved at udstikke retningslinjer og har også ændret en række forhold på byggepladsen. Herudover er det op til de enkelte arbejdsgivere og de enkelte håndværkere eller medarbejdere. Vi synes, vi har haft et godt samarbejde, og vi har også lært meget i dette forløb, men vi hører selvfølgelig gerne, hvis der er noget, vi kan gøre bedre for at skabe mest mulig tryghed på pladsen, siger Carsten Kronborg.