Den røde snor blev klippet ved indvielsen af det nye pilotanlæg til at fjerne genstridige medicinrester. Foto: Søren Braad Andersen.

Den røde snor blev klippet ved indvielsen af det nye pilotanlæg til at fjerne genstridige medicinrester. Foto: Søren Braad Andersen.

19.06.2019

"Vi skal passe godt på vores miljø og rydde pænt op efter os. Det gælder også resterne fra vores medicin."

Sådan lød ordene fra Regionsrådets 1. næstformand Hanne Roed, da hun onsdag sammen med bestyrelsesformand Kent Falkenvig fra Herning Vand "drejede på hanerne" til et unikt pilotanlæg.

Pilotanlægget, der er det første af sin slags i verden, fjerner medicinrester, mikroforureningsstoffer og svært omsætteligt organisk materiale fra spildevandet, inden vandet igen ledes ud i vandkredsløbet.

Medicin- og kemikalierester i spildevand i private hjem og på hospitaler er et stigende problem. Men det er også et problem, som der nu ser ud til at være en bæredygtig og miljømæssig løsning på.

Herning Vand har sammen med en række samarbejdspartnere – heriblandt DNV-Gødstrup – fundet en biologisk metode til at rense spildevandet for genstridige medicinrester. Gruppen af samarbejdspartnere danner tilsammen et konsortium. Projektet bærer navnet MEREFF, der står for Miljøeffektiv rensning af afløb fra renseanlæg.

Metoden er indtil nu testet i mindre skala, men med midler fra Miljøstyrelsens Fond er det nu muligt at teste i en større skala på pilotanlægget hos Herning Vand.

Ca. 96 pct. af medicinresterne i vores spildevand kommer fra private hjem – og de sidste 4 pct. fra hospitalerne. Medicinresterne sendes videre til de lokale renseanlæg, men med den nye metode har Herning Vand og samarbejdspartnerne fundet en biologisk metode til at rense spildevandet for medicinrester. En metode, der både er økonomisk og miljømæssig bæredygtig.

Fakta

Konsortiet: Projektet er et samarbejde mellem Herning Vand, Teknologisk Institut, DTU, Krüger, Aarhus Universitetshospital, Hillerød Forsyning og DNV-Gødstrup.

Projektet består af to dele:

  1. Test og videreudvikling af den biologiske rensemetode til fjernelse af medicinrester i spildevand.
  2. Kortlægning af omfanget af problematiske lægemidler i almindeligt spildevand, der kan danne grundlag for ny EU-lovgivning på området og fælles retningslinjer på tværs af EU-landene.