20190115Servicechef i servicebyen2_530px_M2A1331.jpg

Driftschef Jens Peter Østergaard har overtaget "stafeffen" fra Projektsekretariatet. Servicebyen er nu overgået til Driftsafdelingen. (Foto: Søren Braad Andersen/Kommunikation)

17. 01.2019

Undervejs mod Gødstrup er der meget, der løbende skal vinges af i en stor kompliceret byggeproces med rigtig mange brikker. Et flueben af de store er nu sat i Servicebyen på den sydlige del af hospitalsbyggepladsen.

Servicebyen er officielt pr. 1. januar 2019 overgået til drift som den første bygning i hospitalsbyggeriet. Eller med andre ord er Servicebyen overdraget fra Kvalitetsfondsprojektet til hospitalets drift.

Den interne overdragelse fra Projektsekretariatet til Driftsafdelingen vedrører Servicebyen og tilhørende terræn, teknikhus med køleanlæg, nødstrømsanlæg samt Energipark.

Konkret betyder det, at det nu er Driftsafdelingen i Hospitalsenheden Vest, og ikke længere Projektsekretariatet, der står for driften af den godt 7000 kvm store bygning. Fejl og mangler i Servicebyen hører dog stadig under Projektsekretariatet.

"Driftsafdelingens hovedopgaver i Servicebyen er fremover at sørge for "at alting kører", siger driftschef Jens Peter Østergaard. Det er bl.a. vores opgave at holde øje med, at ventilation, varme og lys fungerer. Og så er det også vores opgave at sørge for de reparationer, der ikke vedrører fejl og mangler".

Den formelle overdragelse med projektchef Michael Hyllegaard og driftschef Jens Peter Østergaards underskrifter på adskillige dokumenter betyder ikke, at Driftsafdelingen nu står "alene" med opgaverne.

20190115 seviceby fra droneNOV18 530px.jpg

Servicebyen i den sydlige del af hospitalsbyggepladsen i Gødstrup

"Det er en stor fordel, at der er tale om en glidende overdragelse, som er aftalt internt med mellem to afdelinger. Vi holder fast i den gode kontakt og det gode samarbejde i det daglige og kan aftale os frem, når det er nødvendigt, siger Jens Peter Østergaard.

P.t. har en række af Driftsafdelingens medarbejdere deres arbejdsplads i Servicebyen og flere vil komme til i den nærmeste tid.

Servicebyen er et centralt omdrejningspunkt for hospitalet, og det er her apoteket får sin plads sammen med sterilcentral, køkken, varemodtagelse og affald/linnedsug central med mere.