530px mobilfoto.jpg

Som det tydeligt ses, er der "højt til loftet" i skakten, hvor sengeautomaterne installeres - 23 meter helt præcist. Foto: Effimat.

02.12.2019 

Denne artikel om sengeautomater starter med et kontrolleret spring i tid og sted – vel at mærke et spring ind i fremtiden i Gødstrup.

Vi skriver april 2021, stedet er én af patientstuerne i Kirurgisk Afdeling på 6. etage i det splinternye hospital i Gødstrup. Fru Jensen er færdigbehandlet og klar til at blive udskrevet, og næste patient allerede klar til at indtage stuen.

Skiftet fra patient til patient i Gødstrup kan med hjælp af sengeautomaten foregå i rask tempo. Fru Jensens seng hentes af en servicemedarbejder og transporteres hen til sengeautomaten, som er placeret centralt i sengeafsnittet.

Efter et tryk på en touch-skærm åbner døren sig til sengeautomaten, og den urene seng skubbes ind i automaten.

Den rene seng til næste patient bestilles ligeledes ved et tryk på touch-skærmen. Kort tid efter står en ren, opredt seng klar i automaten, og sengen kan køres ind på den tomme sengestue klar til næste patient.

20191119sengeelevator OleTeglgaard_4_530px_M2A5880.jpg

På 3. sal (tekniketagen) er det centrale sengevaskområde placeret, og det er her sengene både bliver vasket og redt. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

På 3. etage ligger det centrale sengevaskeområde, hvor senge vil blive vasket og redt op. Her vil servicepersonale på en storskærm kunne se, hvor mange rene og urene senge der er i de enkelte automater. Derved vil de løbende kunne sikre, at automaterne bliver tømt for urene senge og genopfyldt med rene, opredte senge

Eksempet beskriver, hvordan dagligdagen vil forløbe med de 3 sengeautomater, som er ved at blive installeret i byggeriet lige nu.

"Med automaterne vil sengeafdelingerne – og ikke mindst Akutafdelingen, der jo har brug for masser af rene senge - opnå et hurtigt sengeskift, hvor en patientstue ikke risikerer at måtte stå tom, fordi sengen venter på rengøring.  

Der vil altid være rene senge til rådighed, og det vil altid være muligt at komme af med urene senge, hvilket vil have kæmpe betydning for et effektivt  sengeflow," siger Ole Teglgaard fra DNV´s projektsekretariat.

Forventningen er, at der dagligt vil være behov for at rengøre 130 senge på hele hospitalet. Hovedparten af disse senge vil blive lagret og transporteret i sengeautomaterne.

I disse uger arbejder håndværkere fra firmaet Effimat  tre steder i byggeriet. I sengetårnet ved Akutafdelingen står en 23 meter høj skakt i rå form klar, og der bliver en sengeautomat monteret i løbet af de kommende uger. I H-tårnet står to skakte på hver 17 m tilsvarende klar til sengeautomater. Selve automaterne er færdigmonteret ved årets slutning, men først når det øvrige byggeri er klar i 2020, vil automaterne kunne endeligt testes og tages i brug.

20191119sengeelevator OleTeglgaard_1_530px_M2A5867.jpg

Chefkonsulent Ole Teglgaard i den rå skakt, der ender med at blive sengeautomaten ved Akutafdelingen i Gødstrup. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

Fakta om sengeautomater

Princippet med sengeautomaterne er en nem og hurtig transport og opbevaring af senge. I hver sengeautomat er der plads til 15-19 senge – rene og beskidte - som ved teknikkens hjælp sendes enten til rengøring på 3. etage eller til den afdeling, der efterspørger en ren seng.

Sengene står på hylder, og når først en seng er skubbet ind i sengeautomaten så klarer teknikken resten selv. De rene senge i automaterne vil være dækket med et plast-overtræk af hygiejnemæssige årsager.

Hvordan princippet med en sengeautomat fungerer, kan du få en fornemmelse af i visualiseringen taget fra den følgende lille video - produceret af firmaet Effimat.

 

Video: Sengeautomat

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.