20181113 Cytostatika2_530px_M2A0584.jpg

Både apotek (foto) og sterilcentral har været en indledende partikelmåling - flere tests venter. (Fotos: Søren Braad Andersen/Kommunikation) 

26.04.2019

 

I både apotek og sterilcentral i Gødstrup skal graden af renhed være i en klasse helt for sig.

Rent er ikke bare rent. Vi taler pinligt rent, og før egentlig produktion kan sættes i gang i de to afdelinger i Servicebyen skal "overdommere" fra henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut godkende områderne.

For både apotek og sterilcentral gælder, at der er strenge krav til, hvor mange partikler, der må være i luften, for at der kan produceres.

I Apoteket er der krav om en bestemt renhedsklasse af rummene, for at der, som planlagt, kan produceres kemo-medicin fra april/maj 2020 på betryggende vis.

I sterilcentralen er det af hensyn til genbehandlingen af instrumenterne, at retningslinjerne fra  Statens Serum Institut der skal følges.

Begge afdelinger har nu været igennem en indledende partikelmåling, der skulle klarlægge hvor mange partikler, der er i luften, og hvor store partiklerne er.  

20181113 Cytostatika9_530px_M2A0622.jpg

De indledende målinger gik, som de skulle, og dermed har apotek og sterilcentral bestået den første indledende test frem mod en endelig ibrugtagning.

Så langt så godt, for flere tests venter, inden den endelige godkendelse er en realitet.

Læs mere er i tidligere artikel på intranettet "Cytostatika i Gødstrup – renhed i en klasse for sig".

http://vest.intra.rm.dk/mit-hospital/aktuelt/nyheder/2018/november/cytostatika-i-godstrup--renhed-i-en-klasse-for-sig/