Fredag d. 31. maj er der 1. spadestik til byggeriet af Hospitalskirken i Gødstrup. Den blå cirkel markerer kirkens placering - tæt på foyeren og midt i mellem psykiatrien og onkologien.

Fredag d. 31. maj er der 1. spadestik til byggeriet af Hospitalskirken i Gødstrup. Den blå cirkel markerer kirkens placering - tæt på foyeren og midt i mellem psykiatrien og onkologien. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

23.04.2019

Alle brikkerne til at sætte processen med Hospitalskirken i Gødstrup i gang, er nu faldet på plads, så 1. spadestik kan tages fredag d. 31. maj i Gødstrup - dagen efter Kr. Himmelfartsdag og midt i det store arrangement "Himmelske dage i Herning.

Den 178 kvm store andagtskirke hører under Snejbjerg Sogn, og det er Snejbjerg Menighedsråd, der er bygherre på projektet. Kontrakten med entreprenøren – Byggefirmaet HNN ApS fra Videbæk - er nu underskrevet, og det er planen, at jordarbejdet skal gå i gang i uge 23.

Hospitalskirken får en meget central placering i det kommende hospital - tæt på foyeren og midt i mellem psykiatrien og onkologien.

 

Det er arkitekterne fra Friis og Moltke, der har tegnet og skitseret Hospitalskirken.

Det er arkitekterne fra Friis og Moltke, der har tegnet og skitseret Hospitalskirken.

Herning Nordre og Søndre Provstier har skaffet pengene til at bygge for og købe den 178 kvm store grund. Anlægsrammen, der gælder hele byggeriet – inklusiv kunstnerisk udsmykning er på ca. 10.8 mil. kr. Penge, der er er bevilget af Provstiet.

Det er arkitekterne fra Friis og Moltke, der har tegnet og skitseret Hospitalskirken.

Inspirationen til det kommende kirkebyggeri kommer i øvrigt bl.a. fra Rigshospitalet, der har sin egen kirkesal.

Udsmykningen af det indvendige af kirken står billedhuggeren Laila Westergaard for. Hun arbejder p.t. med bl.a. døbefont, altertavle og alterbord. Kunstneren, der er kendt for sine arbejder i granit, bygger sin udsmykning op omkring hjertet, og sender ledetråde fra sygehuset ind i kirken til døbefonten og alteret.

 

Der bliver plads til ro og fordybelse i Hospitalskirken.

Der bliver plads til ro og fordybelse i Hospitalskirken.

Plads til ro og fordybelse

Kirken i Gødstrup bliver en andagts kirke. Det vil sige et særligt sted med plads til ro, fordybelse og bøn. Der vil foregå kirkelige handlinger og gudstjenester, som i en enhver anden folkekirke. Bisættelser vil dog som udgangspunkt foregå fra kapellet, der allerede er bygget i Gødstrup.

Hospitalskirken vil efter planen stå klar i 2020 sammen med det omkransende hospital.