27.09.2018

Pressemeddelelse       

Regionspsykiatrien i Vest bliver til Regionspsykiatrien Gødstrup, når behandlingstilbud fra Herning og Viborg i 2020 samles i Gødstrup.

Navnet til psykiatriens nybyggeri i Gødstrup er valgt, fordi det signalerer fællesskab med Regionshospitalet Gødstrup, der behandler somatiske (fysiske) sygdomme, og med resten af de psykiatriske afdelinger i regionen.

"Jeg har store forventninger til at vi kan give borgerne bedre behandling, når ekspertisen i at behandle psykiske og fysiske sygdomme samles i de nye rammer i Gødstrup," siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

 

Det nye navn blev onsdag godkendt af regionsrådet i Region Midtjylland.

Flytter fra Herning og Viborg

Regionspsykiatrien Gødstrup bygges så der fra alle tre etager er direkte adgang til Regionshospitalet Gødstrup. Når psykiatrien i 2020 flytter ind, samles børne- og ungdomspsykiatriske afsnit og voksenpsykiatriske afdelinger fra Herning med afdelinger fra Viborg, der huser midlertidige og særlige psykiatripladser.

Fakta

·         De nye lokaler til Regionspsykiatrien Gødstrup bygges i forlængelse af det somatiske hospital med direkte adgang mellem byggerierne på de tre etager, kælder, stue og 1. sal.

·         Bygninger og omgivelser skal give følelsen af tryghed og bedst mulig sikkerhed for patienter og personale.

·         Bygningerne får plads til mange ambulante behandlinger, samt korte og meget lange indlæggelser.

·         Byggeriet på ca. 13.000 m2 skal stå færdigt i 2020.

·         Regionspsykiatrien Gødstrup omfatter også ambulante teams samt døgnpladser på Center for Sundhed i Holstebro. Pladserne drives i samarbejde med Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.

 

Flere oplysninger