02.11.2018

I 3. kvartal af 2018 blev der "kun" registreret én enkelt arbejdsulykke i DNV-Gødstrup og vel at mærke ikke en af de alvorlige af slagsen. Der var tale om en håndværker, der ikke bar sikkerhedshandsker og som  fik skåret hud på hånden under montage af ventilation. Efter et par dages fravær var han tilbage på arbejde.

I alt er der nu siden september 2012 registreret 22 arbejdsulykker på den travle hospitalsbyggeplads, og dermed sætter det målrettede arbejde med sikkerhed og arbejdsmiljø igen et markant aftryk

Overordnet for alle de noterede ulykker gælder, at der har været tale om ikke livstruende ulykker, hvor menneskelig uopmærksomhed har spillet afgørende rolle. Mange af skaderne har været mindre skader (forstuvet ankel og snitsår), som kun har betydet få dages fravær. Dog har der været eksempler på ulykker med relativt højt fravær – bl.a. fald med brækket fod og brækket arm som  følger.

"Vores mål er at ligge på en tredjedel af landsgennemsnittet for den samlede byggebranche, siger projektchef Michael Hyllegaard. Det mål er vi meget tæt på at nå. I 3. kvartal er tallet 4,5 ulykker pr. million arbejdstimer for DNV-Gødstrup – til sammenligning var det samlede tal for byggebranchen på 19 ulykker.

Interaktiv test giver adgang til byggepladsen

Ingen håndværkere får adgang til pladsen, før de er sikkerhedsgodkendt til at færdes der. Godkendelsen får de, når de har bestået en interaktiv test, der klæder dem på til at forudse farer på en byggeplads.

Fokus er altså sporet ind på sikkerhed til en start, og inde på byggepladsen er der blandt entreprenører og håndværkere vilje og interesse for at forbedre arbejdsmiljøet, mens DNV-Gødstrup – det fremtidige "Regionshospitalet Gødstrup" skyder op.