Regionsrådsformand Anders Kühnau tog det første spadestik til psykiatrien i Gødstrup. (Foto: Charlotte Feldbæk Ranneries/Kommunikation)

Med forårets snarlige komme er det ikke kun grønne spirer, der titter op fra mulden for at vokse sig store og stærke.
I Gødstrup tog bygherrerne forleden det første spadestik til det kommende nye psykiatriske center, der samler funktionerne fra de psykiatriske hospitalsafsnit i Holstebro og Herning.

19.03.2018 

Med byggeriet får borgerne i regionens vestlige del en moderne og fremsynet psykiatrisk afdeling, hvor rammerne er indrettet på patienternes præmisser. Samtidig er der trukket på både danske og internationale erfaringer fra andre psykiatriske sygehusbyggerier.

- Med nye og tidssvarende rammer kan vi tilbyde bedre behandling og bedre indlæggelsesforløb. Samtidig får vi skabt et godt og trygt miljø for patienterne, siger regionsrådsformand Anders Kühnau, der foretog spadestikket efter at han havde holdt en kort tale.

Inden arkitekten slog de første streger på papiret, har patienter, pårørende og medarbejdere haft mulighed for at give deres besyv med. Blandt andet har der været afholdt et borgerpanel, hvor deltagerne fik mulighed for at komme med ønsker til indretningen. Involveringen fortsætter frem mod indvielsen i foråret 2020.

Når byggeriet står færdigt, vil det bestå af 13.500 kvadratmeter i forlængelse af det øvrige hospital i Gødstrup. Psykiatrien får samlet set 90 senge og 54 samtalerum. Dertil kommer fælles faciliteter som gårdhaver, sportshal og sanserum.

Flere oplysninger

Anders Kühnau, regionsrådsformand, tlf. 2360 2768

Gert Pilgaard Christensen, direktør, Psykiatri og Social, tlf. 4036 0141

 

Find flere billeder på www.rm.dk.