Sådan ser et skitseforslag til det kommende NIDO ud. Skitseforslaget er udarbejdet af arkitektfirmaet Friis & Moltke A/S.

Lige før jul blev udbudsmaterialet til NIDO | danmark offentliggjort, og straks derefter har flere entreprenører vist interesse for projektet.

9.01.2018

Udbudsstrategien går kort fortalt ud på at få afklaret, hvem der skal bygge NIDO, og hvor meget der i første omgang kan opføres for de 100 mio. kroner, der for nuværende er afsat til byggeriet af forsknings- og uddannelsescentret i Gødstrup.

Tilbudsgiverne konkurrerer således på at tilbyde flest mulige funktioner ( i prioriteret rækkefølge) i den bedste kvalitet indenfor den anlægsøkonomi, der er til rådighed på anlægstidspunktet.

Hospitalsledelsen har godkendt prioriteringsrækkefølgen, som tilbudsgiverne skal arbejde ud fra.

Deadline for tilbud er 19. januar

Deadline for at indsende tilbud er 19. januar 2018, og kort tid derefter, 2. februar, inviteres de interesserede tilbudsgivere, der nu er indsnævret til 3 ansøgere,  til Gødstrup på en informations- og besigtigelsestur. Tiden frem til august er forhandlingsfasen, hvor feltet er indsnævret til den endelige vinder.

Hvem der bliver den endelige vinder bliver offentliggjort i begyndelsen af november 2018, og primo januar 2019 går arbejdet som planlagt i gang på byggepladsen i Gødstrup. Forventet ibrugtagning af NIDO bliver primo 2020 – sammen med det øvrige hospital.

Det er NIRAS A/S, der er bygherrerådgiver på projektet og Region Midtjylland bygherre. Den daglige projektledelse står Teknisk Afsnit i Hospitalsenheden Vest  for i samarbejde med Projektsekretariatet.

I forbindelse med udbuddet af NIDO er der nedsat et bedømmelsesudvalg, et forhandlingsudvalg samt en klinisk følgegruppe.