Teknisk koordinator Jørgen Baadsgaard fra DNV-Gødstrups Projektsekretariat på byggepladsen, hvor en entreprenør borer ned til grundvandet. (Fotos: Charlotte Feldbæk Ranneries, Kommunikation.)

Grundvand under byggepladsen i Gødstrup skal være med til at etablere en bæredygtig køleløsning på det kommende hospital.

11.01.2018

Ganske tæt ved det område, hvor hovedindgangen til det kommende Regionshospitalet Gødstrup skal ligge, arbejder et kraftigt bor sig langsomt men sikkert ned i jorden.

Boret er på vej ca. 100 meter ned i Gødstrups jord for at få kontakt med 7-8 grader varmt grundvand. Det varme grundvand skal om et par år supplere den samlede køleløsning på det kommende sygehus i Gødstrup.

6 boringer på byggepladsen

Boringen, der udføres af firmaet A. Højfeldt A/S fra Herning, er én ud af i alt 6 boringer rundt omkring på byggepladsen og skal ses som forberedelse og klargøring til at etablere en bæredygtig køleløsning på det kommende hospital.

Selve udbuddet om boringen efter grundvand blev vundet af firmaet ATES A/S.

Historien om Gødstrups grundvands-ressourcer tog sin begyndelse for et par år siden, hvor en geologisk rapport konkluderede, at det kunne være en god ide at etablere et grundvandskøleanlæg  i Gødstrup.

På den baggrund blev en prøveboring 120 meter under jordoverfladen i Gødstrup sat i værk, og resultatet var positivt. Grundvandskøling var en mulighed for en bæredygtig køleløsning i DNV-Gødstrup.

Efterfølgende har Regionsrådet i Region Midtjylland  godkendt en anlægsbevilling på 8,8 mio. kroner til etablering af grundvandskøl i Gødstrup. Grundvandskøleanlægget bliver på ca. 1,6 MW, og det får den størrelse,  fordi et hospital skal bruge ca. tre gange så meget køl som varme (opgjort i MWh) for at leve op til de fastsatte indeklimakrav samt køling af forskelligt teknisk udstyr.

Kort fortalt bruger et grundvandskøleanlæg grundvand til køling om sommeren, og om vinteren vendes strømningsretningen for igen at nedkøle grundvandsmagasinet.