DNV-Gødstrup august 2018

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

30.08.2018

Rejsen rundt i Gødstrups fire verdenshjørner i fugleperspektiv er gjort før, men der er til stadighed nye detaljer at få øje på for dronen med det skarpe blik. I august har dronen igen hævet sig over byggepladsen.

Mod syd er der nu klart overblik over hele Servicebyen, der med det blotte øje ser færdig ud. Indflytningsklar er Servicebyen nu ikke helt, men dog så meget, at hele det samlede projektsekretariat nu har base i lokaler i bygningen.

I projektsekretariatets nærhed arbejdes med færdiggørelse af både apotek, produktionskøkken, sterilcentral med mere. Specielt på apotekets areal nærmer en slutspurt sig.

Energiparken stråler

Vender vi kompasset mod nord, står Energiparken og solcellerne og stråler, specielt fordi parken over sommeren producerede mere el end nødvendigt til eget behov. Inde på selve byggepladsen dominerer facadepladernes stribede look nu en stor del af Etape 1, og i forlængelse af Etape 1 skyder råhuset til Etape 3 markant i vejret.

Forbindelsen til foyeren er etableret, og det samme er den tætte forbindelse til psykiatrien. Stik øst er psykiatrien godt i vej med jordarbejdet og støbning af kælder.

Helipad i fremdrift 

Kigger vi mod vest, er der fremdrift for helikopterlandingspladsen tæt ved ambulanceporte og akutafdeling. I løbet af efteråret lægges bunden med epoxy og asfalt, og der sættes hegn op.

Udenoms arealerne og adgangsforholdene til hele byggepladsen er et andet område i fremdrift. Flere tilkørsler er etableret, og andre er på vej til at blive det.

Inde i huset og midt i den 375 meter lange foyer svinger en markant trappe sig. Trappen vil, når den står færdig, forbinde den centrale forbindelsesvej foyeren med Røntgenafdelingen på 1. etage. Over for trappen arbejdes på det, der skal blive til den centrale kantine for patienter, pårørende og personale.