15.08.2018

Målrettet arbejde med sikkerhed og arbejdsmiljø i DNV-Gødstrup bærer frugt. 

21 noterede ulykker siden september 2012 er i tørre tal ulykkesstatistikken for DNV-Gødstrup. Går vi bag om tallet,  gemmer der sig en fortsat god historie om  målrettet arbejde med sikkerhed og arbejdsmiljø, der bærer frugt – og som kan aflæses positivt i statistikken.

"Vores mål er at ligge på en tredjedel af landsgennemsnittet for den samlede byggebranche, siger projektchef Michael Hyllegaard. Det mål er vi meget tæt på at nå. I 2. kvartal er tallet 6,7 ulykker pr. million arbejdstimer for DNV-Gødstrup – til sammenligning var det samlede tal for  byggebranchen 19. ulykker pr. mio.  arbejdstimer."

 

Kun én arbejdsulykke i 2. kvartal

I 2.  kvartal 2018 blev der kun noteret en enkelt arbejdsulykke i Gødstrup – vel at mærke en mindre ulykke. Det var en håndværker, der ikke bar sikkerhedsbriller og som fik en stålsplint i ansigtet. Efter et par dages fravær var han tilbage på arbejde. For hele 2018 er der indtil nu noteret 3 arbejdsulykker.

Overordnet for alle noterede ulykker siden 2012 gælder, at der har været tale om mindre skader (forstuvet ankel og snitsår), som kun har betydet få dages fravær. Ingen alvorlige og livstruende ulykker er forekommet.

21 ulykker er selvfølgelig 21 for meget, men at arbejde på en travl byggeplads er som udgangspunkt farligt. Derfor er sikkerhed og arbejdsmiljø et dagligt fokusområde på byggepladsen i Gødstrup.

Interaktiv test giver adgang til byggepladsen

Ingen håndværkere får adgang til pladsen, før de er sikkerhedsgodkendt til at færdes der. Godkendelsen får de, når de har bestået en interaktiv test, der klæder dem på til at forudse farer på en byggeplads.

Fokus er altså sporet ind på sikkerhed til en start, og inde på byggepladsen er der blandt entreprenører og håndværkere vilje og interesse for at forbedre arbejdsmiljøet, mens DNV-Gødstrup – det fremtidige "Regionshospitalet Gødstrup" skyder op.