Fotos: Charlotte Feldbæk Ranneries, Kommunikation.

26.09.2017 

Af kommunikationskonsulent Finn Marsbøll 

Store ord får klang og styrke, hvis der også er højt til loftet! Netop sådan var konditionerne i går i foyeren i hjertet af det kommende hospital i Gødstrup 

25. september 2017 blev en festdag og en fejring af rejsegildet for det kommende "Regionshospitalet Gødstrup" for en stor skare af håndværkere og inviterede gæster. I alt var vi omkring 400 samlet til fest ved frokosttid og til en menu sammensat af visioner, tilbageblik, stor tak, optimisme for byggeriet – og ikke mindst røde pølser i hotdogs brød. 

Med regionsrådsformand Bent Hansens ord en festdag præget af fremsyn og optimisme, fordi dette fantastiske projekt er forvandlet til et byggeri, der er skudt op fra bar mark til nu 6. sal. "Dagen i dag er en historisk dag. For regionsrådet og for borgerne", sagde Bent Hansen.

Et skær af katedral

Den store foyer havde denne dag et skær af katedral over sig. Måske fordi dagens tre talere fysisk var placeret i lysningen, hvor en smuk trappe om føje tid vil sno sig til næste etage. Placeringen gav grobund for taler, der i dagens festlige anledning kunne løfte sig.

Regionsrådsformand Bent Hansen var første mand på podiet, og han benyttede lejligheden til at tænke 5 år tilbage til 25. september 2012, hvor 1. spadestik blev taget på marken lige ude bagved. Han huskede spadestikket som både varmt og vådt. Vådt fordi vejrguderne ikke var på vores side men lod regnen sile ned. Varmt fordi så mange var mødt op for at støtte op om dette fantastiske projekt.

"Dagen i dag er også historisk af den grund, at regionsrådet for præcis 10 år siden –d. 25. september 2007 - indgik det akutforlig som i dag er fundamentet for et sammenhængende hospitalsvæsens i Midt og Vestjylland med fem akuthospitaler. Et akutforlig hvor det første frø til et nyt fagligt ambitiøst og fremtidssikret akuthospital i den her del af landet blev sået.

Tak til håndværkerne 

I dag afholdes rejsegilder som god skik og orden og for at takke håndværkerne på byggeprojektet. Så tak til alle jer der har jeres daglige gang på byggepladsen. I gør jo tydeligvis jeres for at tidsplanen overholdes. Rejsegildet her i dag er et vidnesbyrd om, at vi er på en velfungerende og sikker arbejdsplads.

"Det bliver i sandhed fremtidens hospital," sagde Bent Hansen.

Om tre år er det her et nyt og fantastisk hospital der er tilpasset det som borgerne og patienterne efterspørger. På vegne af regionsrådet på vegne af hele midt og Vestjylland glæder vi os til åbningen i 2020, sagde Bent Hansen. 

Hospitalsdirektør Poul Michaelsen følte sig "lidt ekstra høj af at stå lige her i centrum af det nye hospital og kigge mig omkring i de nye rammer, der vokser dag for dag. Og lidt svimmel ved at kigge op i hullet her over mig, hvor hovedtrappen til røntgenafdelingen kommer til at være. Hvor rigtig mange patienter kommer til at have deres gang – meget snart... 

Om tre år på en travl formiddag som denne i Gødstrup vil der ankomme 5 nye patienter i minuttet lige her, hvor vi i dag holder rejsegilde. Patienter med et planlagt ærinde i røntgenafdelingen eller i et af de mange ambulatorier som støder op til foyeren her. 

Dertil kommer de ca. 200 akutte patienter, som hvert døgn kommer ind et andet sted i bygningen, nemlig via skadestuen eller akutmodtagelsen. Det giver et hospital med en anden døgnrytme og nogle andre patientforløb, end dem vi har i dag. 

Og sammen med patienterne følger forhåbentligt pårørende, som selvfølgelig er velkomne til at tage aktivt del i besøget på vores nye hospital. 

Tallene kan i sig selv være næsten svimlende at forestille sig. Og oven i det er opgaven med at få patienter, udstyr, kultur og personale til at fungere dag 1 i dette nye hus bestemt en opgave, vi er ydmyge over for. Opgaven er til at føle på!

Vi er godt forberedt 

Men det giver ro i maven at vide, at vi er rigtig godt forberedte til at tage vare på den opgave – også i Gødstrup. På vegne af personalet tør jeg love, at vi gør alt og lidt mere til for leve op til den tillid, regionsrådet har vist os ved at gøre dette fantastiske hospitalsbyggeri muligt, sagde Poul Michaelsen.

Medformand for brugerrådet Birgit Hagen glædede sig over patientens hospital, der er godt på vej. Et patientens hospital forhåbentlig ikke bare af navn – men også af gavn.

Sidste programpunkt på rejsegildet var en guidet tur for gæsterne til det store område, hvor Akutafdelingen får god plads. Lægefaglig direktør Jens Friis Bak fortalte her om denne del af det nye store hospital, og så gik turen videre ud af ambulanceporten og via helikopterlandingspladsen ned langs med den vestvendte facade af det nye hospital. Her så man for første gang en mock up af de fem forskellige farveplader, der kommer til at give det rå beton og brune murstensfundament mere liv og lys i løbet af 2018.

Tilbage til arbejdet 

Dagens rejsegilde betød, at arbejdet på den travle arbejdsplads blev sat på pause i et par timer. Men præcis 13.30 var foyeren og resten af byggeområdet igen en effektiv arbejdsplads og et hospitalsbyggeri, der er godt på vej mod målet og indflytning i 2020.

Video: Rejsegilde for 1. etape

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.