DNV-Gødstrup oktober 2017

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

26.10.2017

I den seneste dronevideo fra byggepladsen i Gødstrup kan vi se den heftige byggeaktivitet ved etape 3 - og så kommer vi helt tæt på køkkenet og en prøvemontering af de færdige facader

Hvordan kommer det færdige hospital i Gødstrup til at se ud, og hvilke farver får facaden mon?

Spørgsmålene er stillet flere gange og senest af de mange gæster, der lagde vejen forbi Gødstrup i forbindelse med "Åbent hospital" den første søndag i september. Nu, godt halvanden måned senere, er det muligt med egne øjne at se konturerne af et svar.

Dronen med kamera påmonteret har igen fløjet over området i Gødstrup og over den travle byggeplads.

Gødstrup i farver

Det, den så en efterårsdag i oktober, var stor byggeaktivitet på det område, der betegnes Etape 3. Etapen, der bl.a. skal rumme neurologi, kræftafdeling og dagkirurgiske operationsafsnit får via den 375 meter lange foyer forbindelse til den største af etaperne – Etape 1.

I direkte forlængelse af Etape 3 skal psykiatrien - Etape 2 - opføres. Entreprenørfirmaet Jørgen Friis Poulsen A/S har netop har vundet totalentreprisen på 227 mio. kr. for psykiatrien, og projekteringen går i gang i løbet af november. Selve den fysiske byggestart af etapen er planlagt til marts 2018.

Etape 1's sengetårne fremtræder endnu mørke i udtrykket, men snart kommer farver på paletten! Faktisk er det allerede nu muligt at få en fornemmelse at det færdige look. Mod vest er der lavet en prøvemontering af facaden, og som det ses på dronens optagelser, så bliver hospitalet moderat stribet.

Strøm og fjernvarme i Servicebyen

Udover arbejderne i jord- og kælderhøjde på Etape 3 er sidste hånd på Servicebyen med køkken, apotek, varemodtagelse med mere ved at blive lagt. I uge 42 kom der strøm på kedelcentralen, og ugen efter kørte fjernvarmen. I det tidlige forår 2018 står Servicebyen klar til aflevering til bygherren.

Energiparken lige ved siden af selve hospitals-byggepladsen er ligeledes i drift, og de 6340 kvm solceller leverer allerede nu strøm til skurbyen ved byggepladsen.

Byggeriet af det kommende "Regionshospitalet Gødstrup" er kort sagt i god gænge. Tidsplanen holder, og vi er som planlagt klar til at modtage de første patienter i 2020.