Foto: Colourbox

04.10.2017  

Medicin- og kemikalierester i spildevand i private hjem og på hospitaler er et stigende problem. Men, også et problem, som der nu ser ud til at være en bæredygtig og miljømæssig løsning på

Herning Vand har sammen med en række samarbejdspartnere – heriblandt DNV-Gødstrup – fundet en biologisk metode til at rense spildevandet for genstridige medicinrester. Gruppen af samarbejdspartnere danner tilsammen et konsortium, der netop har fået tildelt 3,6 mio. kr. til projektet fra Miljøstyrelsens Fond.

"Det er et godt eksempel på et innovativt projekt, som vi deltager aktivt i, siger projektchef Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrups projektsekretariat. Et projekt som også er med til at fremme forskningen på området."

Test i større skala 

Metoden er indtil nu testet i mindre skala, men med midlerne fra Miljøstyrelsens Fond skal metoden nu testes i en større skala. Det sker på et testanlæg hos Herning Vand, og testen starter i foråret 2018.

Ca. 96 pct. af medicinresterne i vores spildevand kommer fra private hjem – og de sidste 4 pct. fra hospitalerne. Medicinresterne sendes videre til de lokale renseanlæg, men med den nye metode, som testes, har Herning Vand og samarbejdspartnerne fundet en biologisk metode til at rense spildevandet for medicinrester. En metode, der både er økonomisk og miljømæssig bæredygtig. En løsning, der efter sigende er den første af sin slags i verden.

Fakta

Konsortiet: Projektet er et samarbejde mellem Herning Vand, Teknologisk Institut, DTU, Krüger, Aarhus Universitetshospital, Hillerød Forsyning og DNV-Gødstrup

Projektet består af to dele: Test og videreudvikling af den biologiske rensemetode til fjernelse af medicinrester i spildevand. Og kortlægning af omfanget af problematiske lægemidler i almindeligt spildevand, der kan danne grundlag for ny EU-lovgivning på området og fælles retningslinjer på tværs af EU-landene. 

Yderligere information

Projektchef Michael Hyllegaard på tlf. 2447 0234 og teknisk koordinator Jørgen Baadsgaard på tlf. 2335 6490.