Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation

22.03.2017

Foråret er lige om hjørnet, og i DNV-Gødstrup står gravemaskinerne snart klar til at bane vej for Etape 3 i det store hospitalsbyggeri. Etape 3 udgør 22.000 kvm af det i alt 140.000 kvm nye hospital i Gødstrup

De sidste af de store licitationer vedrørende Etape 3 er snart på plads. Én af de store kontrakter, der allerede er indgået, er råhusentreprisen til ca. 125 mio.kr., der blev vundet af NCC. Arbejdet med råhuset starter på byggepladsen i løbet af april måned. Råhuset vil stå færdigt i 2018.

For de øvrige licitationer pågår lige nu en verificeringsproces. Det drejer sig om VVS og ventilationsentreprisen til ca. 50 mio. kr. (Bravida), kompleteringsentreprisen til ca. 37 mio. kr. (MT Højgaard), lukningsentreprisen til ca. 30 mio. kr. (Knudsgård), el-entreprisen til ca. 20 mio. (Lindpro), gulvbelægningsentreprisen til ca. 5. mio. (Hammelsvang) og tagdækningsentreprisen til ca. 3 mio. kr. (Icopal).

"Vi har et stykke tid haft sikkerhed for, at vi holder os inden for budgettet med disse licitationer. Men vi er glade for, at vi nu kan lande kontrakterne til Etape 3, der bl.a. vil indeholde den centrale foyer, neurologi, kræftafdeling og dagkirurgiske operationsafsnit," siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen. "Med kontrakterne på plads fortsætter vi med at bygge det hospital, vi har planlagt i Gødstrup – inden for det fastlagte budget og de aftalte tidsplaner."

Fakta om DNV-Gødstrup

DNV-Gødstrup bliver et moderne akut-hospital med alle behandlingsfunktioner, der dækker hele det vestlige område af Region Midtjylland.

Hospitalet bliver på ca. 127.000 kvm somatisk hospital, der er finansieret af kvalitetsfondsmidler. Herudover bygges der endvidere et psykiatrisk hospital på ca. 13.500 kvm, der finansieres fuldt ud af Region Midtjylland.

Budgettet for det somatiske hospital udgør 3,15 mia. kr., og for det psykiatriske hospital udgør budgettet ca. 380 mio. kr.

Selve byggeriet blev igangsat i september 2012 og ibrugtagning forventes primo 2020, hvor også psykiatrien tages i brug.