Korrekt sortering er en vigtig detalje på Miljøpladsen i DNV-Gødstrup. (foto: Charlotte Ranneries/Kommunikation)

04.05.2017

Procenten er tårnhøj, og fortæller historien om en travl byggeplads, hvor byggeaffald betragtes som en værdifuld ressource. En ressource, der også er god økonomi i.

Bunker af beton, 80 tons jern og masser af træ er blot noget af det byggeaffald, der i løbet af et år hober sig op på Miljøpladsen i Gødstrup I løbet af 2016 var affaldsmængden i DNV-Gødstrup på i alt 2.772 tons og godt 91 pct. kunne genanvendes. Resten af affaldet anvendes enten til forbrænding (opvarmning) eller deponeres.

Miljøkonsulent Torben Rønnow Jensen fra firmaet Marius Pedersen, der håndterer al affald for DNV-Gødstrup, fortæller, at betonaffaldet anvendes til vejfyld, jernet bliver omsmeltet og 170-180 tons træaffald bliver til spånplader. Marius Pedersen har nu en mand ansat på fuld tid på Miljøpladsen, der sørger for at hjælpe med til, at affaldet sorteres rigtigt.

Affald sorteres i fraktioner

Affaldet i Gødstrup sorteres i såkaldte fraktioner, og dem er der p.t. 21 af på Miljøpladsen, der har sit eget hjørne i den sydlige del af byggepladsen.

Med en genanvendelsesprocent på over 91 ligger Miljøpladsen langt over det regionale mål på 70 pct. 


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}