15.06.2017

Vi kender det vist alle af erfaring. Hvad der er nemt og logisk for den ene, er total sort snak for den anden. Sådan er det også for de fleste, når de skal finde vej fra A til B. Nogen tager den lige vej, andre "går en omvej" for at nå målet.

Af kommunikationskonsulent Finn Marsbøll 

Frem mod 2020, hvor det kommende hospital i Gødstrup står klar til at modtage de første patienter, er wayfinding – eller vejvisningssystematik- vigtige nøgleord.

For at få input fra brugerne blev der i foråret nedsat en fokusgruppe, der skulle teste patientens vej gennem hospitalet. Fokusgruppens 14 deltagere blev delt i to grupper, hvor den ene gruppe skulle finde vej via skiltning samt en app på mobiltelefonen. Den anden gruppe skulle finde vej via skiltning – men uden mobiltelefon.

Deltagerne mødte "uforberedte" frem

Deltagerne i brugermødet var udvalgt, så de var repræsentative i både alder og køn og alle mødte "uforberedte" frem til eftermiddagens test - patientens rejse.  Fokusgruppens deltagere var fundet gennem patientforeninger, skoler, Brugerrådet og ansatte i Hospitalsenheden Vest. 

Det var firmaet Triagonal, der havde udformet dagens oplæg og opgave til brugerne. Oplægget blev godt modtaget af "testpersonerne", fortæller projektleder Ninna Dahl Laursen fra  DNV-Gødstrups Projektsekretariat.

Brugerne syntes, at patientens rejse i det store hele var til at forstå.  Dagens opgave bestod først og fremmest af et eksempel på en patientrejse i det kommende hospital med og uden mobiltelefon. Patientrejsen var et udtryk for wayfinding/vejvisningssystematik med trin-for-trin visning af ruten, skiltning og med/uden app.

Konstruktiv kritik og brugbare input

På flere områder var der konstruktiv kritik og forslag til forbedringer fra brugerne. Et eksempel var indkaldelsesbrevet, som brugerne gerne ville have flere oplysninger i. Bl.a. efterspurgte de info om, hvor man skal registrere sig, og hvor man skal finde hen.

I det hele taget var der flere konkrete og brugbare input, fortæller Ninna Dahl Laursen. Brugerne påpegede, at der skal tænkes mere på diskretion, når kommende patienter skal registreres ved ankomst, og det gode råd bliver nu tænkt ind i den fremtidige løsning.

"At høre brugernes stemme giver værdi, og det vil vi fortsat gøre brug af i udviklingen af patientens hospital i Gødstrup."